mandag den 25. februar 2019

Generalforsamling 23-02-2019

Generalforsamling 2019.
Så fik foreningen ny formand og kasserer.
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jesper L. Lauridsen som formand og Henrik K. Pedersen som kasserer.


Referat

Der var mødt 30 medlemmer til årets generalforsamling.
Vi startede med at mindes Kurt Vestergaard der er død her i januar.
Derefter havde vi 7 25 års jubilarer. Frank Strøm, Jan Gregersen, Preben Pedersen, Bent Uldum, Jesper L. Lauridsen, Birger Rasmussen, Niels Sander. 5 var mødt.
1. Valg af dirigent. Carsten Bach blev valgt
2. Beretning.
1991-2018 Anders Sørup. Se referat nedenunder.
2018 Renè Bo Amini. Se referat nedenunder
Jægerforum Jesper L. Lauridsen
Jesper fortalte lidt om Herning Jægerråd. Der er skudt 1500
råger. Der arbejdes med tiltag for fangst af mårhunde. Der
havde været en nyjægerjagt i Sdr. Felding. En god jagt,
som nok vil fortsætte på andre områder. Han nævnte og så
lidt om forhandlingerne om en ny jagtlejekontrakt med
kommunen. Afskydning af rådyr er faldet fra 120.000 til
86.000 om året. Afskydningspolitikken skal måske ændres.
Det Grønne Råd Ole Rønnow.
Ole nævnte lidt om det arbejde der udføres i Det Grønne
Råd. Et arbejde der gøres vanskeligt af mange synspunkter
og politik.
Alle beretninger blev godkendt.
3. Kasserens beretning. Godkendt
Poul K. Madsen
4. Beretning fra flugtskydningsudvalget. Godkendt
Per Christiansen
5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget. Godkendt
Conni Elmholt.
6. Indkomne forslag. Ingen
7. Fastlæggelse af kontingent. Uændret
8. Valg til jagtforeningens bestyrelse.
På valg er: René Bo Amini (ønsker ikke genvalg), Henrik K.
Pedersen, Jesper L. Lauridsen, Anders Sørup
Suppleant. Henrik Jensen.
Genvalg. Henrik Jensen blev valgt ind I stedet for René og
Alex Damgaard blev ny suppleant.
9. Valg til flugtskydningsudvalget.
På valg er: Janus Cronhammar, Per Christiansen, Conni
Elmholt, Svend Christiansen.
Suppleant. Kaj Nellemann.
Genvalg
10. Valg til revisor. På valg er Villy Mølsted.
Suppleant Janus Cronhammer.
Genvalg.
10. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
Niels Bjarne Jensen, Henrik Jensen, Anders Sørup,
Carsten Bach, Jesper L. Lauridsen, Villy Mølsted
11. Lodtrækning til rågejagten.
Alle der har lyst kan komme på rågejagt. Tilmelding til
Jesper senest den 1-3.
Der blev skudt 1492 i 2018. Henning Dyrberg skød 222 og
Jan Gregersen skød 143
12. Eventuelt.
Jan Gregersen kom med et forslag om en fællesspisning
med råger på menuen. Der arbejdes der videre med.
Anders takkede Carsten for god ledelse af generalforsamlingen.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar