mandag den 25. februar 2019

Beretning for 2018 René


Generalforsamling
Beretning v. René Amini

Vi er lige nu 157 medlemmer mod 150 sidste år, så det er en positiv lille stigning. Det har været nogenlunde konstant de sidste mange år. Så det tegner godt for fremtiden. Af de 160 er ca. ½ aktive.

Der har, som sædvanligt, været afholdt 5 jagter i sæsonen.

Der har været 136 (148) jægere på jagt.
Der blev skudt 16 stykker vildt mod 28 i 2017 og 36 i 2016.

Udbyttet blev:
2018

2016
2017
2018
HK
DUP
GJF
Antal jægere
 150
148
136Sneppe
2
6
2

2

Råvildt
12
10
7
4
2
1
Ræve
1
1
3

3

Harer
5
6
2
2


Fasaner
5
1
2

2

Ænder
7
3
0Skovdue
0
0
0Bekkasin
4
1
0------------------


I alt
36
28
16
6
9
1


Det er en tilbagegang for andet år i træk. Hvad det skyldes er svært at svare på. Naturens lune (generel tilbagegang). Måske. Skytternes færdigheder eller tilbageholdenhed. Måske. En uhørt tom parade ved sidste års januarjagt hjalp ikke på sagerne…

Foreløbig har vi i januarjagten i år leveret 6 stykker vildt til næste årsopgørelse, så mon ikke vi kommer op på det sædvanlige niveau igen.

Vi har i 2018 haft færre anskydninger med eftersøgninger end sidste år (kun 1 eftersøgning på 2 forbiskud). Én anskydning er stadig en for mange, men det er glædeligt at færre dyr skal eftersøges. Ved sidste generalforsamling talte vi om for mange anskydninger og indførte silhuet dyr i maksimal skudafstand så folk kunne få indprentet afstandene ifm. parolen og strammet lidt op ift. hvor mange dyr der måtte skydes til. Det er nu kun tilladt at skyde til 1 stykke råvildt pr. jæger pr. jagt.

Endvidere har vi indført at der vil være et gratis skydekort til alle vore medlemmer pr. år.

Brug den og bliv bedre til at håndtere dit våben. For din egen skyld og for dine jagtkammeraters skyld.
Vi skal dog holde for øje, at det stadigvæk skal være hyggeligt og en god oplevelse at komme på i foreningen.

-----------

Der blev skudt 1 buk i pürschen. 2 mindre end sidste år. Det lave antal leverede bukke skal nok tilskrives den varme og tørre sommer, der var hård ved såvel bukke som jægere.

01-06-2018 Henrik Jensen
Så skete det.
Hej Anders så var jeg heldig her kl. 05:50 skød en buk på 18 kg brækket. Skudt fra det østlige tårn i de unges. Henrik Jensen.

Vi har udsat ænder og fasaner som vi plejer. Det har nu ikke vist sig på udbyttet. 2 fasaner og NUL ænder er skudt. Tak til Mogens Jacobsen for sponsoratet af fasaner og ænder.

Vi har i 2018 også fået ryddet krat, trimmet træer og buske og sået græs i reservatet så det bliver endnu mere attraktivt for vildtet at komme i vores områder.

-----------------------


Vildtbestanden er nok som den plejer. Efterhånden som vi får plantet noget nyt vil betingelserne blive bedre for vildtet.

Deltagelsen i revirplejedagene har desværre ikke været så høj som man kunne ønske. Efter en fin tilslutning i starten af 2018 faldt interessen lidt – det ændrer sig forhåbentlig i den nye sæson så det ikke er de samme 3-5 personer der dukker op hver gang.


Ole Rønnow havde tilrettelagt en rigtig fin klubaften, hvor 3 erfarne mårhundejægere kom på besøg og fortalte om, hvordan de arbejder med at holde mårhundebestanden nede. Det var en meget inspirerende aften med deltagelse fra såvel egne rækker som jægere fra andre jagtforeninger i omegnen.


Vi har haft uvelkomment besøg 2 gange – hvis I ser noget på vores arealer, så må I gerne lige give besked til en fra bestyrelsen.


Riffelindskydning i Maj og igen i september var velbesøgt med godt 35 i maj og omkring et dusin i september. Vi gentager succesen 4. maj og 28. August 2019.


-------------------------


Vi har været repræsenteret på følgende jagter udenfor foreningen:

Vi har haft 6 mand med på blandet hagl- og riffeljagt i Præstbjerg plantage den 16-12.

Vi havde også 2 med på Knudmosejagten 22/11, hvor Jesper Lauridsen og Ryan Kongsholm deltog.

Det var vist det det blev til i 2018.

Rågereguleringen. Herning Kommune bad jagtforeningerne i området om at bidrage til rågereguleringen. Vi stillede beredvilligt op og leverede en hæderlig indsats (Præcis hvor mange vides ikke). Henning alene har skudt over 220 og Jan Gregersen har også været særdeles velskydende med 143 råger.


Terrænkendskab.
Der vil kun blive vist rundt terrænet hvis nogen retter henvendelse. De sidste par år har der kun været en eller to interesserede.

Diverse.
vi vil til slut takke de sponsorer der støtter os på den ene eller anden måde. Det luner når andre støtter op om det arbejde der bliver gjort herude. Tak for støtten, den er værdsat.

Uden at nævne navne, skal der også lyde en stor tak til alle de andre der har hjulpet til herude med det ene eller andet.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar