mandag den 25. februar 2019

Beretning Anders


Efter 28 år i spidsen for foreningen er det tid for et generationsskifte. Det har været 28 gode år der er gået hurtigt.
Resultaterne gennem tiden er opnået gennem et godt samspil med skiftende bestyrelsesmedlemmer både i jagtforeningen og flugtskydningsudvalget.

I 1991 da jeg tog over efter Knud var vi 91 medlemmer.
I dag har vi knap 160.

Der er sket en stor udvikling i de 28 år.

Den første opgave der skulle løses var betaling af jagtlejen. Indtil 1990 havde den været ca. 4000 kr. pr. år. Nu steg den pludselig til 12.000 kr. pr. år. Før indgik jagtbetalingen i medlemskontingentet i foreningen. Bestyrelsen mente ikke at det var rimeligt, at så stor en leje blev fordelt på alle medlemmer. Man blev derfor enige om at jagtlejen fremover skal betales af dem der bruger jagten.
Deltagelse i jagterne blev sat til 200 kr. pr. sæson.
50 betalte og det er ca. det samme hvert år. I 2018 har ca. 50 betalt 350 kr. for jagterne og jagtlejen har været 18.700 kr. En ordning som har fungeret fint igennem alle årene.
Vi fik i 2018 forlænget jagtlejen i De Unges med 5 år og det samme vil ske med kommunen her i 2019. Kommunen har dog varslet en stigning, da den fattes penge.
Vildtudbyttet var i 1991 4 snepper, 2 stykker råvildt, 3 ræve, 3 harer, 26 fasaner (skydefugle) og 6 ænder.

Udbyttet i 2018 var 2 snepper, 8 stykker råvildt, 3 ræve,2 harer, 2 fasaner.
Udbyttet i 2018 er dog det laveste i mange år. Se skemaet bag på dagsordenen.
Den væsentlige ændring igennem årene er faldet i fasaner (skydefuglene) og stigning i råvildtet.

I 1994 søgte vi om miljøgodkendelse af skydebanen, da nye regler gjorde at vi ikke længere måtte bruge drenge til opkast af duer(håndbetjente kastemaskiner). Banen skulle derfor modernisere med automatmaskiner og nye huse skulle bygges. En dyr operation, som vi ikke turde gøre, før vi havde en miljøgodkendelse.

I 1995 lover Herning Kommune, at vi vil få godkendelsen inden sæsonstart i 1996. Vi besluttede derfor at gå i gang med renoveringen efter sæsonen 1995. Der blev ydet en stor indsats af mange medlemmer hen over vinteren og til sæsonstart 1996 stod en ny bane klar. En investering på ca. 160.000 kr. I dag, godt 20 år efter, fungere anlægget stadigvæk fint. En rigtig god investering.

I 1998 fik vi under er jordfordeling i området lov til at købe 10 tdr. land her syd for jagthytten. Det var Knud Lysgaard som sørgede for at det kunne lade sig gøre. Prisen var godt 100.000 kr. Hermed fik vi skydebanen på egen jord.
Vi har i perioden købt 8 aktier i De Unges Plantage (ud af de 70 der er). De har kostet godt 50.000 kr. Ligeledes har mange af vore medlemmer købt en aktie i plantagen. Det sikrer os en god indflydelse på hvad der sker i plantagen fremover.

Vi har også i perioden plantet tusindvis af træer, både i kommunens skov, De Unges og på vores egen jord. Det sikrer en afvekslende skov til gavn for vildtet og dem der nyder en tur herude.

Økonomisk har udviklingen også været stabil. Ultimo 1991
havde vi en kassebeholdning på ca. 70.000 kr. sammenlagt for flugtskydningsudvalget og jagtforeningen. Ultimo 2018
var den på ca. 170.000 kr. Så økonomisk står vi også godt rustet. Det til trods for at vi har rimelige billige priser på skydebanen og for jagterne.
Til sidst lige et par ting som er gået knap så godt. Hundetræningen, grill-dagen og udflugter er gledet ud. Vildfesterne stoppede også efter 5-6 gange. Interessen manglede.

Som noget nyt har vi fået en årlig klubaften, som ser ud til at have fået fodfæste.

Alt i alt må vi konstatere at foreningen er i god drift og fremtiden ser lys ud.

Ovennævnte resultater er kun skabt ved en god indsats fra medlemmerne og de siddende bestyrelser. Tak for det.

Jeg ønsker foreningen alt godt fremover og håber at det sociale også fremover vil være i højsæde og at alle vil være velkomnen i foreningen.

Tak

Ingen kommentarer:

Send en kommentar