tirsdag den 16. oktober 2018

31-10-2018 Strukturmøde i Aulum

Kære Jagtforeningsformænd
Der indkaldes hermed til medlemsmøde i Kreds 2
Vedr. Tid. Sted og tilmelding. Se vedl. fil.
Se evt. også DJ´s hjemmeside. Det sker. Søg på 31.10.2018
I bedes offentliggøre indbydelsen til Jeres medlemmer.
Evt. via Hjemmeside, Facebook, SMS o.l
Emnet er Danmarks Jægerforbunds nye struktur.
Kreds 2´s to medlemmer i strukturudvalget fremlægger udvalgets tanker og ideer.
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Kreds 2 er velkomne, og har her mulighed for at stille spørgsmål, komme med input og kommentarer .
Med venlig hilsen
Jægerrådet Herning
v/ formand
Arne Thomsen
Klintebakken 68
6933 Kibæk
Mobil. 20 12 02 10
Mail. thomsen@dansoe.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar