lørdag den 24. februar 2018

Generalforsamling 2018 02-24Referat Generalforsamling 2018 02-24.

1. Valg af dirigent. Carsten Bach blev valgt

2. Formandens beretning.
Anders Sørup. Godkendt

3. Kasserens beretning.
Poul K. Madsen. Det viste et lille underskud på 141 kr.
Det blev godkendt

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.
Per Christiansen. Blev godkendt.

5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget.
Conni Elmholt. Også et lille underskud på 178 kr.
Det blev godkendt.

6. Indkomne forslag. Ingen

7. Fastlæggelse af kontingent. Det samme som sidste år.

8. Valg til jagtforeningens bestyrelse.

På valg er: Poul Erik Thygesen, Poul K. Madsen og Ole
Rønnow. Genvalg
Suppleant. Henrik Jensen. Genvalg
9. Valg til flugtskydningsudvalget.
På valg er: Poul Erik Johannesen, Jan Gandrup
Christiansen og Henrik Jensen. Genvalg
Janus Cronhammer valgt i stedet for Villiam.
Suppleant. Kaj Nellemann. Genvalgt.
10. Valg til revisor. På valg er Villy Mølsted. Genvalgt.
Morten Andersen nyvalgt som suppleant.
11. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
Kaj Pedersen. Poul Frølund. Jan Christiansen. Kaj
Nellemann. Renè Bo Amini. Henrik K. Pedersen.
12. Lodtrækning til rågejagten.
Jesper fortalte lidt om rågejagten. Man behøver ikke
længere have hund med. Han tog mod tilmeldinger.

Der er blevet lavet en mentor ordning for nyjægere. Det går
ud på at en erfaren jæger tager en nyjægere med på jagt.

12. Eventuelt.
Poul fortalte lidt om feltskydning og tog mod tilmelding.
August den 12-8 er besat og der er kun få pladser til
den 6-5.
Jesper fortalte om Jægerforum Herning. Det sidste møde
blev aflyst, da Nobert var blevet ekskluderet af
hjorteudvalget i Jægerforbundet.
Skydning af hjorte under trykjagt fra den 1-9 til den 15-10 er
ikke lovlig.
Afskydning af dåvildt bliver som hidtil, da ingen turde åbne
den debat igen.
Senest indbetaling til lodtrækning for de to første uger i
bukkejagten er på generalforsamlingsdagen.

Inden generalforsamlingen:

Vi mindes Chris. Niels Christian Jensen. Døde den 9-2
Han har været medlem i knap 40 år.

                     xxxxxxxxxxxxxx
5 Jubilarer. Heinz Nielsen, Jens Jørgen Snabe, Kaj Pedersen,
Paul Elmholt. Alle 4 har 25 års jubilæum.
Villy Mølsted 50 års jubilæum.

                      xxxxxxxxxxxxxx

Generalforsamling Beretning Anders.
Vi er lige nu godt 150 medlemmer. Det har været nogenlunde

konstant de sidste mange år. I 2017 har vi fået 9 nye medlemmer.

Fortrinsvis unge. Og her i starten af 2018 har fået 2 nyudannede

jægere og 2 alm. medlem. Så det tegner godt for fremtiden.

Af de 150 er ca. ½ aktive.

Der har, som sædvanligt, været afholdt 5 jagter i 2017.

Der har været 148 (150) jægere på jagt.

Der blev skudt 28 stykker vildt mod 36 i 2016.

Det er en lille tilbagegang. Hvad det skyldes er svært at svare på.

Naturen lune. Måske. Skytterenes færdigheder. Måske.
Vi har i 2017 haft en del anskydninger. For mange.

Det har været drøftet en del i bestyrelsen og sidst her på

det fælles bestyrelsesmøde i januar. Der har været gisnet

om hvad årsagen har været. For lidt træning med geværet ?.

Overvurdering af egne evner ?. Skudafgivelse på for lang afstand ?.

Vi har drøftet om der skal indføres en tvunget haglprøve

lige som vi har en tvungen riffelprøve. Vi mener dog ikke at tvang er vejen frem.

Men det kan måske på sigt blive nødvendigt.

En ført statistik over anskydninger de sidste 3-4 år siger at 20% er gæster, 40% er jægere der kommer regelmæssigt på skydebanen og 40% der er der sjældent eller slet ikke.
Vi har bestemt at stramme parolen lidt.
Fremover vil der blive opsat et skilt til påvisning af 15 m til råvildt. Det vil kun være tilladt at skyde til 1 stykke råvildt pr. jæger pr. jagt. Så skyd kun når du er sikker. Der vil være et gratis skydekort til alle vore medlemmer pr. år.
Brug den og bliv bedre til at håndtere dit våben. For din egen skyld og for dine jagtkammeraters skyld.

Vi skal dog holde for øje, at det stadigvæk skal være hyggeligt og en god oplevelse at komme på i foreningen.
                                                 -----------
Der blev skudt 3 bukke i pürschen. 2 mindre en sidste år. Men nok et mere normalt antal.
20-05-2017 Karsten Bækgaard skød en 6 ender den 20-05 kl.
21.10 i den østlige hochsitz i De Unges.
Den vejede 19 kg. brækket og var skudt på
ca. 95 m.
23-05-2017 Jesper L. Lauridsen.
Jeg skød en buk i mosen ved "de unges”
Den blev skudt i een af bælterne, da
der næsten ingen schweiss var, måtte jeg
rekvirere en schweisshund.
Efter 1 time og 15 min’s eftersøgning fandt vi
kun få bloddråber, men ingen buk. Jeg valgte
derfor at bruge min egen hund efter schweiss-
hundeføreren var kørt og han fandt bukken efter
3 min ca 15 meter fra skudsstedet.
Bukken lå død med et bladskud.
31-05-2017 René Bo Amini
Kl. Ca 06:30 50 meters afstand under pürsch langs
skovvejen på den sydlige del af de unges
plantage. 15,5 kg brækket.

Vi har udsat ænder og fasaner som vi plejer. Det har nu ikke vist sig på udbyttet. 1 fasan og 3 ænder er skudt. Vi takker Mogens Jacobsen for sit sponsorat.
I har i 2017 også fået lavet en Fauna mark som i flere år skal sikre foder til vildtet.
                                                         -----------------------
Vildtbestanden er nok som den plejer. Efterhånden som vi får plantet noget nyt vil betingelserne blive bedre for vildtet.

Jeg har ikke selv deltaget i alle jagter, men det er mit indtryk at de er foregået på samme måde som det plejer.
                                                    -------------------------
Vi har været repræsenteret på følgende jagter udenfor foreningen:
Vi har haft to med på riffeljagt i Palsgårds Skov den 7-11.
Det var Karsten Bækgaard og Villiam Jøgensen.
Vi havde også 2 med på Knudmosejagten.
Det var vist det det blev til i 2017.
Rågereguleringen. Grundejerforeningen Sdr. Lindbjerg har fået en reguleringaftale på gamle fugle fra den 15-1 til 15-3. Vi blev bedt om at foretage reguleringen. Det lykkedes dog ikke at få ret mange.
Vi har også deltaget i den Kommunale regulering. Hvem og hvor mange er der skudt ?? Henning har skudt 152.
JKF/Jægerforbundet.
Der sker ikke så meget som påvirker vores hverdag. Man kæmper for noget mere jagt og længere jagttider. Men det er svært, da mange andre organisationer også har en mening om jagt.
Det fik de der deltog i foreningens klubaften med Jægerforbundets formand Claus Lind i efteråret en god indblik i. Det var flot klaret af Ole Rønnow, at han fik overtalt formanden til at bruge en aften i så lille en lokal forening. Bare kedeligt at så få møder op.
Hvad der ellers rør sig bliver lagt ud på hjemmesiden og facebook.
Terrænkendskab.
Der vil kun blive vist rundt terrænet hvis nogen retter henvendelse. De sidste par år har der kun været en eller to interesserede.
Riffelindskydning.
En flot dag, solen skinnede fra skyfri himmel og også flot fremmøde. Ca. 40-45 fremmødte jægere, 16 deltog i skydning til hjortejagten, heraf kvalificerede 12 sig.
På bukkemærkeskydning deltog 19, 10 guld, 6 sølv og 3 bronze.
Der var god søgning på begge baner fra alle deltagere.
Peder Mørch Pedersen vandt begge pokaler, på buk skød han 60 og 30 i egeløv og 25 på løbende hjort.
Traditionen tro sluttede vi af med grillpølser - her var også rigtig god tilslutning
I 2018 er det den 5-5 fra kl. 12-16.
Feltskydning.
Et god arrangement som hurtig bliver fuldtegnet. Frank ønsker at trække sig. Tak for indsatsen.
I år er det Poul der står for feltskydningen. Frank hjælper vist. Der er 2 hold i foråret og et hold i august.
Revirpleje.
Et par gange var vi kun 2. En lille opsang på facebook hjalp.
Husk på at revirplejen er en forudsætning for nogle gode jagtoplevlser såvel under pürschen som under fællesjagterne.
Oprydning ved stier og standpladser til jagt giver bedre og sikre skudmuligheder.
Så derfor mød op til disse aktiviteter.
Diverse.
De Unges Plantage. Her har vi plantet 200 vildtplanter ved vejen mellem de to sidste nyplantninger.

Der sker en tynding øst for grusvejen. Det vil blive fliset inden den kommende jagtsæson. Har HedeDanmark lovet.
                                                                          -----------
Jeg vil til slut takke de sponsorer der støtter os på den ene eller anden måde. Det luner når andre støtter op om det arbejde der bliver gjort herude. Tak for støtten, den er værdsat.
Uden at nævne navne, skal der også lyde en stor tak til alle de andre der har hjulpet til herude med det ene eller andet.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen i både flugts­skydningsafdelingen og jagtforeningen for et loyal og positivt samarbejde i året der er gået. Det er rart at arbejde med så mange aktive og positive mennesker. Tak for det.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar