søndag den 26. februar 2017

GENERALFORSAMLING 25-02-2017. Referat

Inden selve generalforsamlingen mindes vi 3 afdøde medlemmer. 
Nemlig Egon Bergholt, Poul Bigum og Susanne Carlsen.

Vi havde også en 25 års jubilar. Knud Erik Andersen. Foreningen 
har nu 35 medlemmer der har været medlem i over 25 år.


1. Valg af dirigent.
Carsten Bak blev valgt.

2. Formandens beretning.
Anders Sørup. Se særskilt beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Kasserens beretning.
Poul K. Madsen gennemgik regnskabet der med et overskud på 
godt 5200 kr lignede meget det fra 2015. Dog har vi i 2016 haft 
knap så mange nyanskaffelser. Regnskabet blev godkendt.

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.
Villiam Jørgensen gennemgik aktiviteterne i flugtskydningsafde-
lingen og nævnte diverse resultater. Som noget nyt havde man 
åbent hus i forbindelse med KSU i 2016. Det vil man også have 
i 2017. Man går med tanker om en kaninbane. Han takkede 
afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Nissen for indsatsen i
bestyrelsen. Beretningen blev godkendt.

5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget.
Conni Elmholt gennemgik regnskabet, der udviste et overskud 
på knap 11.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg til jagtforeningens bestyrelse.
På valg er: Morten Andersen(Ønsker ikke genvalg), Frank Strøm (ønsker ikke genvalg), Jesper Lund Lauridsen, Anders Sørup (modtager genvalg)
Suppleant. Per Christiansen
Der var nyvalg til René Amini, Henrik K. Pedersen og suppleant
Henrik Jensen.

8. Valg til flugtskydningsudvalget.

På valg er: Jørgen Nissen (Ønsker ikke genvalg)
Svend Christiansen, Villiam Jørgensen
Conni Elmholt (alle modtager genvalg)
Suppleant. Kaj Nellemann. Modtager genvalg.
Der var nyvalgt til Per Christiansen.

9. Valg til revisor. Der skal gerne findes 2.
Villy Mølsted blev valgt og Janus Cronhammer blev valgt som
suppleant.

10. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
Der trukket 6 de de 2 første uger i pürschen.

11. Lodtrækning til rågejagten.
Der var 5 der vil deltage i rågereguleringen. De kan alle deltage.
Der var 3-4 der vil hjælpe med en regulering på Sdr. Lindbjerg her
indtil den 15-3.
Der var lidt snak om tildeling af områder og opstartsmøder. Jesper
tager det op i Jægerforum.

12. Eventuelt.
Jesper nævnte lidt om de ønsker der var om mere jagttid på Agerhøns
og Harer. Det er nok kun for Sjælland hvor bestanden er større end
her i Jylland.
Den 2-3 er der møde i Hjortevildtgruppe Vestjylland. Her vil man
gerne høre lokale hjortejægers ønsker til jagttider.
Der var ønske om riffelpladser til lodtrækning mellem dem der
kvalificere sig under indskydningen.

Generalforsamlingen var slut. Anders takkede Carsten Bak for god ro 
og orden.


De 3 afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats
og fik et par flasker vin.  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar