søndag den 26. februar 2017

Formandens beretning 2017. Anders Sørup


Vi er lige nu 150 medlemmer og der er kommet 5 nye til i 2016. tallet er nogenlunde konstant.

Der har, som sædvanligt, været afholdt 5 jagter i 2016.

Der har været 150 (165) jægere på jagt.
Der blev skudt 36 stykker vildt mod 34 i 2015.

Udbyttet blev:
2009 2010 2111 2012 2013 2014 2015 2016 HK DUP GJF

Snepper 7 1 3 5 8 10 6 2 1 1

Råvildt 14 10 7 15 15 13 7 12 3 7 2
Ræve 1 3 0 1 0 2 2 1 0 1
Harer 6 5 6 6 10 10 7 5 1 3 1
Fasaner 3 3 1 2 5 7 4 5 1 4
Ænder 0 0 0 4 3 3 4 7 3 4
Skovdue 0 0 1 0 0 1 0 0
Bekkasi 1 0 0 1 0 4 4 4 2 1 1
------------------------------------------------------------------
I alt 32 22 18 33 41 49 34 36 11 12 13
-------------------------------------------------------------------
Det er en lille fremgang som især skyldes råvildtet. Her blev der skudt 5 bukke under pürschen. Flot. Især var det godt at der var flere nybegyndere i faget.
Jeg nævnte lidt om dårlig skydning sidste år. Her taler jeg om hagljagt. Det må jeg desværre gentage i år. Jeg ved ikke lige hvordan vi får rettet op på det. Vi bør måske lære lidt mere om egne begrænsninger.

Vi har udsat ænder og fasaner i 2016. Det har ikke den store indvirkning på udbyttet, men må ses som en naturlig ting for en jagtforening. Mogens Jacobsen har igen været sponsor for os. Tak for det. Udsætningen sker på samme måde i 2017.

Der blev, som nævnt, skudt 5 forårsbukke

17-05-2016 Carsten Bak har skudt en buk den 17-5 kl. 21.18
i mosen i De Unges. Det var hans første. Tillykke
med der. Den vejede 19,2 kg. Brækket.

22-05-2016 Henrik Jensen
Så sluttede en fantastisk uge med mange natur
oplevelser.Bl.a. Så han kronvildt.
Fik denne buk kl 5.59 i de unges en rigtig go
jagt oplevelse. Den vejede ca. 14 kg brækket

25-05-2016 Charlotte Gandrup Christiansen
Den 25-5-2016 kl. 21.45 skød hun en ulig 8
ender her på bagduebanen. Den vejede 18 kg brækket.
Det var den første: Tillykke med det

10-06-2016 Henrik K. Pedersen
Skød denne seksender i De Unges Plantage fra tårnet
længst mod øst,den kom kl 21.50 Fredag d 10/6 og var
ca 100 m ude. Den vejer 17 kg brækket. Tæt på at være
den første.

11-06-2016 Renè Bo Amini.
Fik sådan en lille fætter her lørdag morgen i de
unges plantage, skudt på ca 90 meters afstand
fra det vestlige tårn.
Vejer omkring 13,5 kg, brækket. Jeg ved ikke hvad
nummer i rækken det var.

Det er dejligt at det også lykkes for begyndere i riffejagt at få en god oplevelse.

Vildtbestanden er nok nogenlund den samme. Bestanden vil måske øges lidt efter de store skovningsmaskiner har forladt os.
De nye tilplantede arealer begynder også at give vildtet bedre muligheder. Her tænkes især på De Unges. 4 af de 5 forårsbukke er således skudt i De Unges.
Kommunens stykke mod vest er også ved at være rigtig god til vildtet. Der er snak om at de høje træer i denne såt fældes og der plantes nyt. Kommunen har plantet lidt nyt henne mellem lærken i såt 2. Der er plantet gran.
Vores egen lille matrikel her ved jagthytten er også god for vildtet. Her bliver der skudt lige så meget, som i Gudumkær Plantage og i De Unges Plantage.

Vi har deltaget med 2 personer i Knudmosejagten den 17-11.
Jesper L. Lauridsen og Poul Erik Johannesen deltog.
1. 4 snepper, 1 råbuk, 3 harer, 2 fasanhaner, 1
skovdue, 1 bekkasiner og 1 husskade
2. 42 jægere
3. Deltagelse af Jæger lokalredaktør Troels Romby

Bestyrelsen har bestemt, at de pladser vi får til hagljagter
fordeles efter lodtrækning, til dem af vore medlemmer, der
bruger flugtskydningsbanen.

Vi har haft to på hagljagt på Alheden med Skov og Naturstyrelsen den 10-11. Morten Andersen og Henrik Jensen deltog. Jagten var dårlig ledet.

Endelig har vi haft en på riffeljagt i Palsgaard 26-1. Her deltog Ole Rønnov. En god oplevelse.

JKF/Jægerforbundet.
Jagt og afskydning af kronvildt fylder stadigvæk meget i debatten. Nu er jagttiderne vist lagt fast for de næste par år.
15-09 var der møde her i Jægerforum. Jesper var vært.
Der er skudt 1407 råger. Henning har skudt knap en 1/3.
Men der er nok at skyde af.
Vi har fået en henvendelse om rågeregulering ved Nr. Lindbjerg. De har en tilladelse fra den 21-2 til den 15-3. Er der nogen der har lyst til at hjælpe, så giv besked bagefter.
Den 10-10 var der møde Aulum om jagtiderne. Der bliver kæmpet for noget mere jagttid på dåvildt og andre småvildts arter.

Ole og Poul Erik har deltaget i åben landbrug hos Jacob Kjær Hauge. For dårlig fremmøde.

Ole har i Det Grønne Råd arbejdet med et projekt for oprensning af søerne i De Unges Mose. Det megen krudt der er brugt er nok forgæves. Vi kan måske få lov til at oprense lidt af den ene sø, men betingelserne er nok for uoverskuelige, så projektet må nok anses for at være dødt. Der er også blevet arbejdet med oprettelse af et reguleringskorps, hegning i det åbne landskab og faunapletter.

Alt hvad jeg modtager, fra Jægerforbundet og Jægerforum Herning, bliver lagt ud på Facebook.

Terrænkendskab.
I år vil der igen, efter udsendelse af jagtlodtræk-ningsresultatet, blive en dag, hvor vi inviterer interesserede ud i terrænet, hvor vi så vil vise skel og gode steder at pürsche. Det er især tænkt som et tilbud for dem der ikke føler sig helt hjemme i områderne. Det er vigtigt at man kender skellene, så der ikke opstår splid med naboerne.
Rundvisningen sker i år onsdag den 10-05 kl. 19 ved jagthytten.

Riffelindskydning.
Riffelindskydningen var en fantastisk dag hvor der blev skudt som aldrig før. (Poul´s ord).
Peder Pedersen skød 60/30 til bukkeskiven og fik igen pokalen.
Han er jo også nærmest professionel skytter.
Jan Yde Sørensen skød 25/20 til løbende hjort og fik pokalen.
Per Knudsen skød 25/15 til løbende hjort og blev nr. To.
Billeder findes på Facebook
Der har også været en klubaften i efteråret på riffelbanen.

Husk, at du skal have bestået riffelprøven, for at kunne gå på riffeljagt på foreningens jagtarealer.

I 2017 har vi riffelskydning på hjortebanen i Ørre den 6-5
fra kl. 12.00 – 16.00. Det arrangeres på samme måde som i 2016 og der bliver også en klubaften i september. Det er den 6 fra 17-20. Tilmelding til Poul. Her er der begrænset med pladser.
Hvad er prisen Poul.
Der blivet trukket lod blandt de der har kvalificeret sig under indskydningen til vore pladser i statsskovene.

Feltskydning.
Frank har 2 hold i foråret og et i efteråret. Jeg ved ikke om alle pladser er besat.

Flugtskydning.
Banen fik sin godkendelse forlænget efter et par små justeringer.
Der har været åben hus i forbindelse med Knyt Sammen Ugen og en foreningsskydning.
Hvad der ellers er sket kommer William nok ind på.

Regnskab
2016 har givet et overskud på ca. 5300 kr. og vi har 60.000 kr. på bogen. Helt ok. Detaljerne kommer Poul nok ind på.

Revirpleje.
Der har været en lidt blandet deltagelse i årest revirpleje.
Et par gange var vi kun 2. En lille opsang på facebook hjalp.
Husk på at revirplejen er en forudsætning for nogle gode jagtoplevlser såvel under pürschen som under fællesjagterne.
Oprydning ved stier og standpldser til jagt giver bedre og sikre skudmuligheder.
Så derfor mød op til disse aktiviteter.

Diverse.
De Unges Plantage.
Det sidste område er nu tilplantet og det vil give ro for store maskiner i skoven de næste par år. Man kan også se på udbyttet, at der ved at falde ro over skoven.

Klubaften
Den årlige klubaften den 16-11 med Niels Søndergaard fra Jægerforbundet. Han fortalte om forvaltning af råvildt og markvildt. Deltagelsen var dog ikke så stor som ved det første arrangement. Støt om om disse arrangementer ellers stopper de igen. Ole modtager gerne emner til disse aftner.

Herning Politihundeforening har benyttet vore arealer her i 2016 og de kommer her også i år.

Vi har også i 2016 uddeligeret opgaven med græsslåningen. Det er gået rigtig godt. Der skal lyde en tak til dem der har deltaget. Vi vil gøre det på samme måde her i 2017.

Traktoren har voldt lidt problemer i 2016. Den har fået ny tank og renset brændstof- og smøre systemerne. Tak for hjælpen.
Der er også kommet et nyt batteri på. Der er lidt utæthed ved brændstoffilterne. Er der en der vil kikke på det ved lejlighed ??

Jeg vil til slut takke de sponsorer der støtter os på den ene eller anden måde. Det luner når andre støtter op om det arbejde der bliver gjort herude. Tak for støtten, den er værdsat.

Uden at nævne navne, skal der også lyde en stor tak til alle de andre der har hjulpet til herude med det ene eller andet.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen i både flugts­skydningsafdelingen og jagtforeningen for et loyal og positivt samarbejde i året der er gået. Det er rart at arbejde med så mange aktive og positive mennesker. Tak for det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar