søndag den 21. februar 2016

Generalforsamling 20-02-2016


Referat generalforsamling
====================

Inden selve generalforsamlingen blev Svend Hjøllund mindet.

Morten Andersen og Nils Vestergaard fik diplom for 25 års medlemskab i GJF og Anders Sørup fik overrakt Jægerforbundets Broncenål for 25 års formandskab i GJF af hovedbestyrelsesmedlem i Jægerforbundet Lars Jensen.

36 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Egon Bergholt blev valgt

2. Formandens beretning.
Anders Sørup. Se særskilt beretning.
Blev Godkendt

3. Kasserens beretning.
Poul K. Madsen aflagde beretning og gennemgik enkelte poster
og forklarede at grunden til underskuddet var nogle store
investeringer og et mindre vildtsalg. Resultatet var et minus
på 7.000 kr.
Beretningen blev godkendt

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.
Morten Andersen. Se særskilt beretning.
Blev godkendt.

5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget.
Conni Elmholt fremlagde et regnskab med et flot resultat med
et overskud på knap 17.000 kr.
Beretningen blev godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg til jagtforeningens bestyrelse.
På valg er: Poul Erik Thygesen, Ole Rønnow, Poul k. Madsen
Suppleant. Per Christiansen
Genvalg.
8. Valg til flugtskydningsudvalget.

På valg er: Morten Andersen (ønsker ikke genvalg), Poul Erik
Johannesen, Henrik Jensen
Suppleant. Kaj Nellemann.
Alle blev genvalgt pånær Morten. Jan Christiansen blev valgt i
stedet for Morten.

9. Valg til revisor. Egon Bergholt. Genvalg


10. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
De seks fra sidste år (2015) deltager ikke i lodtrækningen
til de 2 første uger.
Første uge: Carsten Bach, Morten Andersen, Henrik Jensen
Anden uge: Charlotte G. Christiansen, Janus Cronhammer, Hans
Jørgen Hansen.

11. Lodtrækning til rågejagten.
  Bestyrelsen har bestemt at den der skyder flest
  råger/krager er selvskrevet til næste års rågejagt,
  hvis han/hun ønsker det.
  Alle, der skriftligt har tilmeldt sig i dag, kan deltage i lodtrækningen. Der er pligt til at skyde nogle råger.
Deltagere: Henning Dyrberg, Alex Damgaard, Peder M. Pedersen.

12. Eventuelt.

Jøregen vil give besked om hvornår vi skal ordne fodermarken.

======================================================


Formandens beretning 2016 Anders Sørup


Der har, som sædvanligt, været afholdt 5 jagter i 2015.

Der har været 165 jægere på jagt. 21 mindre end i 2014.
Det har svinget noget med antallet af deltagere. Lige fra 23 til 38. Når der har været mange har vi lavet såterne lidt længere. Det syntes jeg har fungeret helt fint.

Der blev skudt 33 stykker vildt mod 49 i 2014.

Udbyttet blev:
2008 2009 2010 2111 2012 2013 2014 2015 HK DUP GJF

Snepper 10 7 1 3 5 8 10 6 4 2

Råvildt 5 14 10 7 15 15 13 7 5 2
Ræve 2 1 3 0 1 0 2 2 1 1
Harer 4 6 5 6 6 10 10 7 2 4 1
Fasaner 5 3 3 1 2 5 7 4 4
Ænder 3 0 0 0 4 3 3 4 4
Skovdue 0 0 0 1 0 0 1 0
Bekkasi 1 1 0 0 1 0 4 4 4
------------------------------------------------------------------
I alt6 30 32 22 18 33 41 49 34 7 12 15
-------------------------------------------------------------------
18 14 17


Hvad tilbagegangen skyldes er lidt uvist. Det er alle type vildt der er gået tilbage. Det kan være den meget uro der har været i skoven den sidste tid. Fældning og flisning.
Der er noget der tyder på at har en betydning. Udbyttet i Gudumkær plantage er således faldet fra 18 stk i 2014 til 7 i 2015.
Skydningen, især dårlig skydning, kan også være årsagen.
Et medlem har således gjort sig nogen tanker om det på facebook.

Vi har drøftet det i bestyrelsen og mener at vi på parolen påtaler det med skudafstanden hver gang. Vi skal måske også nævne at for lidt plads, stor hastighed på vildtet, dårlig vinkel og lang afstand også har stor betydning for træfsikkerheden. Man bør nok også kende egne begrænsninger.

Vi opfordrer stadigvæk alle jægere til at komme noget mere
på træningsbanerne. Det øger træfsikkerheden.

Vi i bestyrelsen vil foreslå at vi indfører en betaling til
scheiwsshundekassen på 50 kr. pr. gang der skydes forbi til råvildt.

Vi har udsat ænder og fasaner i 2015. Det har ikke den store indvirkning på udbyttet men må ses som en naturlig ting for en jagtforening. Mogens Jacobsen har igen været sponsor for os. Tak for det.

Der blev skudt 2 forårsbukke

Den 08-06-2015 skød Per Christiansen en ældre gaffel/spids buk ( meget slidte tænder) kl. 21.40 i den vestlige del af de unges. Den kom jagende med en gaffelbuk.
Bukken vejer 20 kg brækket så et rigtig fint stort dyr.

Den 11-06-2015 skød Poul Madsen en spidsbuk i mosen ved jagthytten kl. 22.10. Den vejede 15,5 kg brækket.


Vildtbestanden er nok nogenlund den samme. Vildtet står måske lidt andre steder, end der hvor det plejer, på grund af den megen uro i skoven.

Fællesjagterne er foregået, som sædvanligt, med et hyggeligt socialt samvær

JKF/Jægerforbundet.

Jagt på kronvildt fylder rigtig meget lige nu. Vi kan endda risikere at få splittelse i forbundet på den konto.
De der har fulgt med på Facebook ved hvad det drejer sig om.
Forslaget der debatteres og som den nationale hjortevildtgruppe har fremlagt er:


Den Nationale Hjortevildtgruppe har fremlagt følgen:


Danmark Jægerforbunds hovedbestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar at indstille til Vildtforvaltningsrådet, at der gives mere tid til at debattere den fremtidige model for hjortevildtforvaltning med rådets organisationer og deres respektive baglande.

Som i kan forstå så er der en voldsom debat i gang. Vi i bestyrelsen følger den tæt og vi har tre medlemmer med til mødet i kredsen her den 5-3. Jesper, Ole og Poul Erik.
Så har i nogen bemærkinger eller kommentarer til spørgsmålet vil de gerne høre dem.

Der har været afholdt årsmøde i Jægerråd Herning den 4-2.
Jesper og Ole har været afsted. Der er lagt et referat ud på Facebook og hjemmesiden.
Tiden gik, så vidt jeg er underrettet, med at diskuterer hjortevildtet.

Vi har deltaget i rågereguleringen igen i år. Der er skudt 1292 råger (ny rekord) af 37 jægere.
Henning har skudt 191. Det er flot og nok også det højeste antal for en enkelt jæger.
Knudmosejagten. Her havde vi 2 mand med. (Hvem ??)
Udbyttet blev 2 ræve, 2 rådyr, 6 fasaner, 7 snepper og 3 bekkasiner. 42 jægere deltog.

Vi havde fået tilbudt 5 pladser til jagt i Præstbjerg Plantage den søndag den 22-11. De 3 pladser var med riffel. Prisen pr. plads var 300 kr. Jeg husker ikke lige hvad der blev skudt.

Vi var inviteret med 2 personer til riffelgat i Nørlund
Plantage. Vi havde Jan Yde Sørensen og Per Christiansen med.
Må vi få et referat???.

Vi har Ole Rønnow siddende i det Grønne Råd.
Han arbejder med et projekt lokalt om oprensning af søerne
ved mosen i De Unges. Se i øvrigt referatet fra Jægerråd Herning.

Terrænkendskab.

I år vil der igen, efter udsendelse af jagtlodtræk-ningsresultatet, blive en dag, hvor vi inviterer interesserede ud i terrænet, hvor vi så vil vise skel og gode sted at pürsche. Det er især tænkt som et tilbud for dem der ikke føler sig helt hjemme i områderne. Det er vigtigt at man kender skellene, så der ikke opstår splid med naboerne.
Rundvisningen sker i år onsdag den 11-05 kl. 19 ved jagthytten.

Riffelindskydning.
Riffelindskydning vokser fra år til år. I 2015 havde vi bestilt noget ekstra hjælp i de sidste timer. Men der var stadig væk meget tryk på. Ca. 50-55 medlemmer var ude og skyde riflen ind. På hjortebanen vandt Preben Kjær Pedersen med 26-30 og på bukkebanen vandt Peder M. Pedersen efter omskydning med Jan Yde Sørensen. De skød begge 60/29. Flot arrangement.
I 2016 har vi riffelskydning på hjortebanen i Ørre den 7-5
fra kl. 12.00 – 16.00. Det arrangeres på samme måde som i 2015.

Husk, at du skal have bestået riffelprøven, for at kunne gå på riffeljagt på foreningens jagtarealer.Der blivet trukket lod blandt de der har kvalificeret sig under indskydningen til vore pladser i statsskovene.

Vær dog opmærksom på at hvis du er heldig at vinde en plads til riffeljagt i statsskovene, så skal du have bestået den tvungne riffelprøve.

Indskydningen er gratis, så gør din pligt og kom ud og få din riffel skudt ind inden pürschen. Desuden giver det også skudtræning. Og det er langt bedre at øve sig på en bane end på vildtet.

Feltskydning.

Frank arrangere feltskydning med flere hold.
Han har 2 hold den 1-5 kl. 09.20 og 1 hold søndag den 14 august kl. 09.20. Optaget ???

Flugtskydning
Det har været et stille og roligt år hvor man har gået og lavet et flot resultat. Økonomisk. Skyderesultaterne kommer Morten nok nærmere ind på.
Vi havde som noget nyt i 2015 en dag for foreningens medlemmer, så de kunne træne færdighederne og lære banen at kende. Der kom enkelte nye men der var plads til mange flere.
Husk nu at møde op her i 2016 når vi har et lignende arrang-ement. Som i har hørt i starten af beretningen, så er træfsikkerhedden ikke jo al for god.

Regnskab
2015 har givet et underskud på ca. 7000 kr.
Det skyldes igen en masse investeringer som i kan se af regnskabet. Det kommer kasseren nok nærmere ind på.


Revirpleje.

Revirpleje er en naturlig ting når jagterne skal foregå på
en forsvarlig og god måde.
Stier skal ryddes for at få god og sikker skudmuligheder.
Pürsch områder skal holdes fri for generende bevoksninger.
Så der er nok at tage fat på.Det er i alle jægers interesse at at det gøres. Det er dog lidt de samme der møder op til denne aktivitet.
Husk at man skal yde før man kan nyde. Det gælder også her.
Der er dog også en lille gulerod forbundet med arbejdet i kraft af lodtrækning til pürsch og gæstekort.

Revirpleje i 2016 sker på følgende datoer:
12-03 kl. 09.00 – 12.00
02-04 kl. 09.00 – 12.00
16-04 kl. 09.00 – 12.00

16-8 kl. 18.00 : 21.00
30-8 kl. 18.00 : 21.00
13-9 kl. 18.00 : 21.00

Jørgen Nissen har ordnet fodermarken. Tak for det.

Diverse.

Ole havde i oktober arrangeret en aften i jagthytten, hvor Karsten Pedersen fortalt om schweiss arbejde og Karl Søgård fortalte om vedligeholdelse af våben.
Der var mødt 33 medlemmer til denne klubaften. Flot.
De fik nogle barske fortællinger om praktisk schweiss-arbejde og nogle gode tip til våben vedligeholdelse.
Ole er på kik efter et emne til i år.

Herning Politihundeforening har benyttet vore arealer her i 2015 og de kommer her også i år.

Vi har også i 2015 uddeligeret opgaven med græsslåningen. Det er gået rigtig godt. Der skal lyde en tak til dem der har deltaget.

Vi vil gøre det på samme måde her i 2016.

Traktoren står nu herude så det er lidt nemmere.
Poul Erik har arbejdet med at få containeren placeret.
Tak for det.


Jeg vil til slut takke de sponsorer der støtter os på den ene eller anden måde. Det luner når andre støtter op om det arbejde der bliver gjort herude. Tak for støtten, den er værdsat.


Uden at nævne navne, skal der også lyde en stor tak til alle de andre der har hjulpet til herude med det ene eller andet.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen i både flugts­skydningsafdelingen og jagtforeningen for et loyal og positivt samarbejde i året der er gået. Det er rart at arbejde med så mange aktive og positive mennesker. Tak for det. 

============================================================

Gjellerup Flugtskydning Generalforsamling den. 20-02-2016

Formandens Beretning.
 • Vi har i året der er gået haft 1 hold med i Ringkøbings amts hold turnering (RAHS), dette hold var med i serie 2.
Holdet blev nr. 4 med 10 point og kom ikke med til finaleskydningen. Heller ingen individuelle skød til finaleskydningen
 • Til alle som ønsker at komme på et hold til dette års Amts turnering, er det MEGET vigtigt at I kommer ud på banen i marts mdr., da tilmeldingsfristen er inden vi starter første trænings aften i april mdr. (fristen er torsdag den 31 marts), og vi starter i april mandag den 4.
Vi starter skydningen i år lørdag den 12. marts og skyder også lørdag den 19. marts, begge dagen kl. 13.
Der vil ikke være nogen skydning lørdag den 26. marts, da denne falder midt i påsken.
Derefter skydes der hver mandag aften fra april, med start den 4. april.
Hvis mandag er en helligdag, så skydes der om tirsdagen.
 • Vi har skudt by match mod Ikast, som vi i år tabte med 11 duer sammenlagt.
Så vi fik ikke ”vores” pokal med hjem igen .
I år starter vi i Ruskær tirsdag den 12. april, og har retur kamp mandag den 18. april i Gjellerup. Så kom og vær med, vi skal have den pokal hjem igen, nu har den været "hjemmefra" i 2 år.
 • Til Kredsskydning / Kvalifikation i Sevel søndag den 31. maj, havde vi 3 personer med, Villy Mølsted, Chr. Lund og Conni Elmholt.
Alle kvalificerede sig til årsskydningen i Ørre, den sidste weekend i juli.
Resultaterne ved Finaleskydningen var følgende:
I Super Veteran klassen blev Villy Mølsted nr. 39 ud af 88 skytter.
I Veteran klassen blev Chr. Lund nr. 59 ud af 124 skytter.
Og i Dame rækken blev Conni Elmholt nr. 11 ud af 54 skytter.
 • Til Kommune mesterskabet i Ørre/sinding lørdag den 2. maj, var vi repræsenteret med 3 deltagere, dette var Villy Mølsted, Chr. Lund og Conni Elmholt.
Chr. Lund fik en 3. plads i Veteran klassen, og Conni fik en første plads i Dame klassen. (Nogle meget flotte resultater).

 • Chr. og Conni har også være godt repræsenteret i Dansk Flugtskydning Forbund's mesterskaber.
Til JM vandt Chr. en bronzemedalje i Veteran og til DM vandt Conni også en bronze. Godt nok skød de for Ruskær, fordi GJF ikke er medlem af DFF, men det er stadig vores skytter! (Og det er vi meget glade for).

 • I år har vi for anden gang skudt om en vandrepokal, skænket af Povl Vestergård og Kurt Vistisen. Skydningen er en kombi skydning, hvor resultatet fra en 24 duers jagtbane lægges sammen med en omgang trap.
Det blev ikke et lige så tæt opgør i år, for Per Christiansen havde åbenbart bestemt at denne pokal skulle være hans i år, og skød fuldt hus på både jagtbanen og på trapbanen. (Det må siges at være et resultat der bliver svært at hamle op med, Super flot Per).
Det bliver spændende at se om Per kan holde niveauet igen i år.

 • Den Lokale præmie skydning blev afholdt den 24. og 31. august.
Det blev et par fine aftener med meget fin skydning, og flere meget tætte opgør, men der kan meget nemt være plads til nogle flere skytter.
Resultater:
Mester-rækken, GJF: 1= Chr. Lund.
A-rækken, Lund & Erichsen: 1= Villiam Jørgensen.
B-rækken, Freelance Håndværker : 1= Poul Madsen.
Lukket Serie 12 bagduer, Hammerum El: 1= Per Christiansen.
Lukket Serie 10 duer med 3 dublerer, KJ Byggeservice: 1= Carl Søgaard.
Åben Serie H-V-S, Nyholm El-Service: 1= Niels Bjarne Jensen.
Åben Serie 5 dublerer, for A & B, Hammerum Stålbyg: 1= Villiam Jørgensen.
Åben Serie 6 dublerer, for M, Midtjydsk Sport: 1= Per Christiansen.
Åben Serie, Trap Pokalen, GJF: = Henrik Jensen.
Monte Carlo, John Enevoldsen VVS: = Per Christiansen.
Vi vil gerne sige tak til de skytter som mødte op, samt vores altid trofaste sponsorer.
Men som før sagt, er der plads til endnu flere skytter disse aftener, så kom og vær med, alle kan deltage lige nøjagtigt på det niveau de nu er på.
 • Der har igen i år været en del udlejninger af banen, og det giver os en god indtægt, og det er da dejligt, men det lidt de samme folk det hænger på.
 • I året som er gået, har vi haft et pænt overskud (ca. kr. 16.500,-), og det finder vi meget fint. Og vi har et beløb på bogen, som er stor nok til, at vi kan fylde op med patroner og lerduer. Så alt i alt et fint år.
 • I år vil vi igen holde lukket i noget af sommerferien, det vil der komme nærmere om senere, når sommerferien nærmer sig. Kig på vores hjemmeside under kalender. Den bliver løbende opdateret.
 • Husk at du kan se på vores hjemmeside, hvornår der er skydninger på banen.
 • Jeg vil igen i år sige mange tak til mennesker, der med til at få området til at se så pænt ud. Vi har fået meget ros af alle som kommer på banen.
 • Som de fleste sikkert allerede har bemærket på dagordenen, stiller jeg ikke op igen til Flugtskyningsudvalget.
Jeg vil efter 20 år i bestyrrelsen for flugtskydning, og heraf de sidste 7 år som formand, overlade pladsen til nye kræfter, der helt sikkert vil komme med mange nye ideer.
Det har været 20 spændende år for mig, og jeg er stolt over at man har kunne bruge lige mig i dette udvalg, i så mange år.
Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til de mange forskellige jeg i tidens løb, har været i udvalg med.
Nu er det ikke sådan at I ikke kommer til at se mig mere, jeg vil meget gerne komme på banen, for gå en runde eller to, det glæder jeg mig meget til.
Og skulle der være noget jeg evt. kan hjælpe, vil jeg da også gerne det.

 • Det var alt fra mig, og forsat god general forsamling. TAK !!!
Ingen kommentarer:

Send en kommentar