onsdag den 27. maj 2015

Transportkursus og Ulven

Kære Formænd.
Vedl. sender jeg en indbydelse til at deltage i et Transportkursus
( se vedl. fil) samt et link til et spørgeskema 
”Jægers holdning til ulven i Danmark” som en gruppe på syv
studerende ved Syddansk Universitet har bedt jægerne besvare.
De syv studerende er i gang med et projekt, hvor man vil belyse
danskernes holdning til ulvens tilbagekomst i Danmark.
Spørgeskemaet må meget gerne rundsendes til jeres medlemmer, ligesom
I gerne selv må sende en  besvarelse.


Med venlig hilsen

Jægerrådet  Herning 
v/ formand
Arne Thomsen
Klintebakken 68
6933 Kibæk
Mobil.  20 12 02 10
Mail.     thomsen@dansoe.dk


Kære jæger

Da sidste Transportkursus (Transport af farligt gods)
blev overtegnet, afholdes endnu et kursus.
Det er vigtigt at være opmærksom på,
at hvis man transporterer mere ammunition
end til eget forbrug, skal man have et ’transportdokument’
for at holde sig på den rigtige side af loven.
På DJ’s hjemmeside kan du læse mere om indholdet af kurset.
Skriv ”transport af ammunition” i søgefeltet, så kommer du til
kursusbeskrivelsen.
Kurset er forbeholdt medlemmer af Danmarks Jægerforbund.
Dato og tidspunkt: fredag 21. august fra kl. 16:00 – ca. 21:00
Sted: Ruskær Flugtskydningsbane, Ruskærvej 21 A, 7441 Bording.
Pris: 500,-kr. pr. person.
Varighed: Ca. 5 timer.
Der serveres kaffe, men medbring selv en madpakke.
Der er begrænset deltagerantal og derfor bindende tilmelding.
Såfremt du er interesseret og har mulighed for at deltage i
kurset, bedes du tilmelde dig til undertegnede gerne på email .
Angiv venligst hvilken jagtforening du kommer fra,
medlemsnummer, navn, adresse, tlf.nr. og cpr-nr.
Venlig hilsen
Erik Meyhoff
Uddannelseskoordinator/Kreds 2
Tlf. 9786 8846 mob. 60748688
erik_meyhoff snabela hotmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar