søndag den 22. februar 2015

GENERALFORSAMLING 21-02-2015

Referat.
==========

Der var mødt 39 medlemmer op til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
Egon Bergholt blev valgt.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og gennemgik dagsordenen.

2. Formandens beretning.
Anders Sørup. Aflagde beretning. Se højre side.
Der opstod en del debat, da Ole Rønnow gav udtryk for at han
ikke blev bakket op af formanden i sit arbejde i det Grønne
Råd.
Det afviste formanden dog.

3. Kasserens beretning.
Poul K. Madsen aflagde beretning. Kort efter dirigentens
anbefaling. Regnskabet udviser et under skud på et par tusind
kroner. Det skyldes flere store investeringer, så som fræser,
motorsav, traktorbatteri, byggetilladelse til traktorskur,
kalk m.m.
Beretningen blev godkendt efter et et par spørgsmål til et
par af posterne.

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.
Morten Andersen aflagde beretning fra flugtskydnings-
afdelingen. Se særskilt referat højre side.

5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget.
Conni Elmholt aflagde beretning om regnskabet for flugt-
skydningen. Her er et flot overskud på ca. 37.000. Det
skyldes tæring på store lagre fra 2013 og et godt køkken-
regnskab.

6. Indkomne forslag.
Der er to. Se næste side.
Forslag 1. Her blev drøftet flere muligheder for at få
jægerne mere ud på flugtskydningsbanen. Der blev drøftet alt
fra tvang til frivillighed.
Det blev bestemt, at et lille udvalg fra begge
bestyrelser kommer med et forslag, som så iværksættes
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen blev udvalget
sammensat af Poul K. Madsen og Poul Erik Thygesen fra jagt-
foreningen og Morten Andersen og Villiam Jørgensen fra flugt-
skydningsafdelingen.
Det blev bestemt, at foreningens positive holdning til mere
skudtræning bør indgå i vores værdigrundlag på hjemmesiden
Forslag 2. Her blev det bestemt at fristen for afholdelse af
generalforsamlingen ændres til 3 mdr. efter regnskabsårets
afslutning. Det føjes til som et tillæg til gældende ved-
tægter.

7. Valg til jagtforeningens bestyrelse.
På valg er: Jesper L. Lauridsen, Frank Strøm, Morten Andersen
Svend Hjøllund (trækker sig) Anders Sørup.
Suppleant. Ole Rønnow

Så opstod problemerne. Skulle suppleanten ind i stedet for
Svend Hjøllund, der trak sig et år før tid ?. Skulle der
vælges en ny i stedet for Svend ? Skulle der stemmes om alle
medlemmer der var på valg?? Det gav en lidt voldsom debat.
Mange havde en mening om hvordan det korrekt burde gøres.
Der blev pludselig opstillet flere kandidater.
Der blev afholdt en skriftlig afstemning blandt 7 kandidater.
Jesper L. Lauridsen, Frank Strøm, Morten Andersen, Anders
Sørup, Per Christiansen, Henning Dyrberg og René Amini.
De 4 med flest stemmer blev valgt. Der var Jesper, Frank
Morten og Anders.
Per med femte flest stemmer blev suppleant.

8. Valg til flugtskydningsudvalget.
På valg er: Sonja Andersen (trækker sig), Conni Elmholt
Jørgen Nissen, Svend Christiansen, Villiam
Jørgensen.
Suppleant. Mads Højfeldt (trækker sig)

Her gik det lidt nemmere. De der var villige til genvalg blev
valgt og Henrik Jensen blev valgt i stedet for Sonja Andersen
og Kaj Nelleman blev valgt som suppleant i stedet for Mads
Højfeldt.

9. Valg til revisor. Egon Bergholt
Genvalg.

10. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
Her blev trukket 6 navne.

1 Jesper Lund Lauridsen
2 Niels Christian Jensen
3 Anette Kroghøj Jensen
4 Jørgen Nissen
5 Allan Hansen
6 Anders Sørup


11. Lodtrækning til rågejagten.

Bestyrelsen har bestemt at den der skyder flestråger/krager er
selvskrevet til næste års rågejagt, hvis han/hun ønsker det.
Alle, der skriftligt har tilmeldt sig i dag, kan deltage i lodtrækningen. 
Der er pligt til at skyde nogle råger.
Her vil Henning Dyrberg og Jakob Lynge varetage vore pladser.
Vi kan godt bruge en mere. Så giv lige besked hvis du har
lyst.

12. Eventuelt.

Der blev drøftet vores alkoholpolitik. Her er vores holdning
at for meget alkohol og skydevåben ikke hører sammen. Bliver
vi opmærksom på en ubalance, så vil det blive påtalt.
Vi skal dog ikke være betjent for den enkelte.
Holdningen skrives ind i vores værdigrundlag.

Der blev spurgt om der var mulighed for at bytte pürsch
pladser.
Det er der ikke for nuværende. Da ønsket blandt de tilstede-
værende var stort, så vil bestyrelsen drøfte, om der er en
mulighed for det og give besked sammen med udsendelse af
lodtrækningen.

Jesper nævnte at der på jægerforbundets hjemmeside fandtes
et spørgeskema om jægernes syn på brug af naturen i frem-
tiden. Det er lidt vigtigt at vi deltager i den debat.
Spørgeskemaet findes på www.rasknatur.dk nederst på siden.
Tænk godt over svarene, da spørgsmålene godt kan være lidt
trigi.

Anders takkede Svend Hjøllund for det store og lange arbejde
han havde gjort i jagtforeningens bestyrelse. Mere en 27 år
er det blevet til. Jørgen Nissen nævnede og takkede for den
indsats Svend havde gjort i fælles rådet.

Anders var efterfølgende ude ved Svend med en kurv og takke-
de ham for den lange og store indsats.
Jeg skulle hilse og sige tak.

Anders.

Forslag om skydetræning før jagt.

christian jorgensen
Date:
06-11-2014 20:47
To:
Anders Sørup

Hej Anders!
Vi har talt om i flugtskydningsudvalget, at det kunne være godt hvis de jægere der deltager i jagt, i gjellerup sogns jagt forening, også deltager i træning på flugtskydningsbanen op til jagt.

Dette blandt andet grundet sidste jagts skudstatestik, men også i henhold til en artikel i jæger nov 2014 side 73. Odense jagtforening. Oblitorisk skydekursus før jagt.

Emnet bedes optaget på generalforsamlingningen i feb. 2015

På vegne af flugtskydningsudvalget.

Hilsen Villiam
Sendt fra min iPad
Ændring af vedtægter.

Der står i §7.2 at generalforsamlingen skal være afholdt i januar. Det overholder vi ikke helt.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dags-
ordenen, skal være foreningen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.1 kommentar:

  1. Jeg ved godt, at det måske ikke er det rette sted at spørge, men jeg tænker, at I bør vide det. Hvis jeg skal finde nogle gode jagtstøvler, hvad skal jeg så gå efter? Jeg synes at udvalget her: http://www.vildmarks.dk/produkter/3-jagtstoevler/ fx er helt uoverskueligt.

    På forhånd tak for hjælpen.

    Vh Mette

    SvarSlet