lørdag den 6. december 2014

Fællesjagt 6-12-2014

Der var mødt 41 personer op til efterårets 3de fællesjagt.
Der var 10 hunde med.
Det var noget flot vejr med solskin. 
Dog kom der en lille byge om eftermiddagen.
Alle såter blev taget inde vi skulle spise ærter.
Vi startede med såt 1 bag jagthytten. 
Her blev set et dyr og et par snepper. Der blev skudt til en.
I så 2 blev der set et par dyr og nogle snepper. 
Her blev der også skudt forbi.
I mosen så vi 3 dyr og 10-12 krikænder. Der blev dog ikke
leveret noget. Det begyndte at se lidt sløjt ud. 
Dog blev der skudt en ræv fra grav, efter at vi havde forladt såten.
I såt 4, østenden af de unges. Her blev der skudt 2 harer
I såt 5, vestenden i de unges. Her blev der set et par snepper, 
1 hare og 3-4 dyr. Der blev ikke leveret noget.
I 6te såt blev der set nogle dyr og snepper. Der blev leveret 
et lam og 1 sneppe og skudt til en hare, som blev fundet 
efter jagten. Der faldt mange skud i denne såt. 
Sidste så var hjemme ved jagthytten. Her blev der skudt 
en rå, en hare, 3 krikænder og en bekkasin. 
31 skud alene i denne såt.

På paraden var der en sneppe, en ræv, 2 dyr, 3 harer, 
3 krikænder og en bekkasin.
En hare mere blev fundet efter jagtens afslutning.
Der var afgivet 51 skud.
En god jagtdag var til ende. Snakken gik godt under spisningen. 
De fleste havde et eller andet at berette.

Alle medlemmer med familie ønskes en rigtig GLÆDELIG JUL.

Anders.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar