lørdag den 22. februar 2014

Referat generalforsamling 2014


Der var mødt 47 medlemmer op til årets genralforsamling. Det er lige før jagthytten var fuld. Det er dejligt at se så mange medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Egon Bergholt Blev valgt.

2. Formandens beretning.
Anders Sørup. Særskilt referat lagt ind. (Se til højre)

3. Kasserens beretning.
Poul K. Madsen gennemgik et regnskab med en omsætning på
50.000 kr. med overskud på ca. 10.000 kr. Et flot resultat, som
til dels skyldes en stor medlemstilgang og jagtdeltagelse og dels
skyldes mindre udgifter på investeringskontoen.

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.
Morten Andersen. Særskilt referat lagt ind.(Se til højre)

5. Kasserens beretning i flugtskydningsudvalget.
Sonja Andersen gennemgik regnskabet for flugtskydningsudvalget.
Tallene bærer præg af den store afslutningsskyning i amts-
turneringen. Et resultat på knap 8500 kr. er ganske flot når
man tager i betragtning at der ligger lige så meget gemt i en
lagerforøgelse.

6. Indkomne forslag.
Behandling af forslag fra sidste år om ændring af vedtægterne
for optagelse af nye medlemmer. Udvalgets konklusion er:
Man enedes om at foreslå generalforsamlingen at vedtage en
bemyndigelse til bestyrelserne om at optage udensogns medlemmer,
i et begrænset antal, når de gennem egen indsats i længere tid
havde bevist deres interesse for og deltaget i vores arbejde.
Vedtægterne beholdes uændret.
Forslaget blev vist nok enstemmigt godkendt.

7. Valg til jagtforeningens bestyrelse.
På valg er: Poul Erik Thygesen, Svend Hjøllund, Poul Madsen.
Suppleant. Ole Rønnow
Alle blev genvalgt.

8. Valg til flugtskydningsudvalget.

På valg er: Sonja Andersen, Morten Andersen, Jan Yde (modtager
ikke genvalg),Poul Erik Johannesen. Lone Grell
trækker sig før tiden. Suppleant. William Jørgensen
Sonja, Morten og Poul Erik blev genvalgt og William
Jørgensen og Conni Elmholt blev nyvalgt.
Mads Højfeldt blev valgt som suppleant.

9. Valg til revisor. Egon Bergholt. Genvalgt

10. Lodtrækning til de to første uger i bukkejagten.
De seks fra sidste år (2013) deltager ikke i lodtrækningen
til de 2 første uger.
Det er:
1.Henning Kjær 2. Frank Strøm 3. Ole Rønnow
4. Jan Yde Sørensen 5. Janus Cronhammar 6. Sonja Andersen.
De udtrukne i 2014 er:
1.Kenneth Nygård Svendsen. 2. Chr. Lund andersen. 3. Bjarne
Plagborg. 4. Svend Hjøllund. 5. Ole Østergård. 6. Peder M.
Pedersen.

11. Lodtrækning til rågejagten. Alle, der skriftligt har tilmeldt
sig i dag, kan deltage i lodtrækningen. Der er pligt til at
skyde nogle råger.
Der blev foretaget lodtrækning og deltagerne vil motage besked
fra Svend Hjøllund når han får besked fra JKF.
Henning Dyrberg hjemtog igen pokalen for flest skudt krager og
råger. Langt de flest. Flot gjort.

12. Eventuelt.
Der var 2 der meldte sig som græsslåer. Erik Kongsholm og
Hans Jørgen Hansen. Der vil blive givet nærmere besked.

Inden da vil Frank Strøm og Poul Erik Thygesen jage muldvarperne
ud af vores matrikel.

Der var lidt snak om at vi var lidt hurtige til at klappe ved
valgene, så evt. andre emner ikke kom frem. Der holdes lidt
igen.
Jørgen Nissen fortalte at Sonja havde bestemt at vi godt måtte
skyde en 6ender under pürsch, hvis den kommer for på deres jord
ved enden af kommunens jord og over til De Unges.

Erik Kongsholm fortalte om 2 jagtpladser til Irland.

Mogens Jacobsen vil også sponsorerer fasaner og ænder i 2014.

Generalforsamlingen er slut og forløbet i god ro og orden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar