lørdag den 22. februar 2014

FeltskydningDen årlige feltskydning på det militære øvelsesterræn i Karup afholdes

Lørdag, den 26. april kl. 8.45 og
Søndag den 27. april kl. 9.oo

Der skydes fra 6 forskellige standpladser og til forskellige vildtarter på varierende afstande. Der forefindes de nødvendige hjælpemidler.

Der skal bruges ca. 50 skud, og der er mulighed for indskydning. Præmie til de to bedste skytter i hver gruppe. Der er 6 personer i hver gruppe.
Der kan købes patroner, øl, vand, kaffe og pølser/brød.
Pris kr. 150,oo pr. person, betales ved tilmelding til 9873-8735720504.


Tilmelding til Frank Strøm fstoklund@gmail.com.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar