lørdag den 18. januar 2014

Fællesjagt 18-01-2014

Der var mødt 32 personer op til årets første fællesjagt.
Der var 12 hunde med.
Det småregnede det meste af dagen.
Det var igen en rigtig god jagtdag med meget vildt.
Vi startede med såt 1 bag jagthytten. Her blev der set et par fasaner og par snepper. Der blev ikke skudt. I næste såt blev der set et dyr og et par snepper. Der blev skudt efter en sneppe.
I mosen i De Unges blev der set tre dyr og et par fasaner. Der blev leveret et dyr.
I den østlige såt i De Unges blev der set et par fadsaner, nogle snepper og en hare.
Sidste såt inden frokost var vestenden i De Unges. Her blev set 2-3 dyr, nogle snepper og en hare.
Efter en del skud til snepper, blev der endeligt leveret en.
Så var det frokost.
Efter frokosten tog vil såten omme ved parkeringspladsen. Her blev set 3-4 dyr nogle fasaner og snepper. 2 dyr blev leveret. Det ene dog først efter jagtens afslutning. Der blev også leveret 2 fasankokke. Sidste såt var mosen ved jagthytten. Her blev der set et par dyr, nogle fasaner og bekkasiner. Ræfsikkerheden var nu sluppet op.
På paraden var der 1 sneppe, 2 dyr og 2 fasankokke.
Et dyr leveret efter jagten.
Der var afgivet 28 skud.

Anders.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar